AKADEMİK FAALİYETLER

Yönetilen Doktora / Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezleri:

Kemik Toplayıcı ve Kemik Kazıyıcı ile Toplanan Otojen Kemik Greftine Ozon Gazının Etkilerinin Değerlendirilmesi İmplant Çevresinde Cerrahi Yöntemle Oluşturulan Defektlerde Plateletten Zengin Fibrinin Kemik İyileşmesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Diş Çekimi Sonrası Kanama Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Dentofasiyal Deformiteli Hastalarda Ortognatik Yaşam Kalitesi Anketinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği

Ödüller :

En iyi araştırma ödülü:
Mandibuler defektlerin rekonstrüksiyonunda kullanılan vaskülarize osteo-periosteal femur flebi ile vaskülarize olmayan femur greftinin karşılaştırılması. Deneysel bir çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 29 Ekim – 2 Kasım 2008 Antalya / TÜRKİYE.
En iyi araştırma ödülü:
Comparative study of the osseointegration of dental implants after different bone augmentation techniques: Vascularized femur flap, non-vascularized femur graft, mandibular bone graft. IV. International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress 26 – 30 May 2010 Antalya / Turkey.

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

1. Proje Adı: Masseter kasına uygulanan Botulinum Toksin-A’nın alt çene kırığı iyileşmesi üzerine etkisinin araştırılması: Deneysel çalışma.

Proje Numarası: 216S237
Proje Türü: 3001 – TÜBİTAK – Başlangıç AR-GE Projesi – Tamamlandı
Projedeki Görevi: Araştırmacı

2. Proje Adı: Damak yarıklı hastalarda geç dönem iknicil alveoler greftlemede sığır kaynaklı hidroksiapatit kemik greftinin kemik rezorbsiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Proje Numarası: 117S468
Proje Türü: 1001 – TÜBİTAK - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı – Yürürlükte
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M.Emre BENLİDAYI

3. Proje Adı: Nd Yag Lazer ve Hidroflorik Asit Uygulaması İle Oluşturulan Dental İmplant Yüzeyinin Osseointegrasyon Sürecindeki Etkinliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Proje Numarası: 217S989
Proje Türü: 1002 – Hızlı Destek – Yürürlükte
Projedeki Görevi: Araştırmacı


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Kurkcu, İ.A. Oz, F. Koksal, M.E. Benlidayi, A. Gunesli, "Microbial analysis of the autogenous bone collected by bone filter during oral surgery: A clinical study.", Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (ISI) , 1593-1598 pp., 2005 , DOI: 10.1016/j.joms.2005.07.016

A2. Y. Ustun, M. Gunduz, O. Erdogan, M.E. Benlidayi, "Dexmedetomidine versus midazolam in outpatient third molar surgery", Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (ISI) , 1353-1358 pp., 2006 , DOI: 10.1016/j.joms.2006.05.020

A3. M. Kurkcu, M.E. Benlidayi, S. Ozsoy, L.S. Ozyegin, F.N. Oktar, C. Kurtoglu, "Histomorphometric evaluation of implants coated with enamel or dentine derived fluoride-substituted apatite", Journal of Materials Science - Materials in Medicine (ISI) , 59-65 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s10856-007-3167-6

A4. M. Kurkcu, M.E. Benlidayi, C. Kurtoglu, E. Kesiktas, "Placement of implants in the mandible reconstructed with free vascularized fibula flap: Comparison of 2 cases", Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology (ISI) , e36-40 pp., 2008 , DOI: 10.1016/j.tripleo.2007.09.023

A5. M.E. Benlidayi, M. Kurkcu, I.A. Oz, Y. Sertdemir, "Comparison of two different forms of bovine-derived HA in sinus augmentation and simultaneous implant placement. An experimental study.", The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants (ISI) , 704-711 pp., 2009

A6. M.E. Benlidayi, A. Gaggl, H. Buerger, M. Kurkcu, H. Unlugenc, D. Onal, S. Polat, L. Sencar, "Comparison of vascularized osteo-periosteal femur flaps and nonvascularized femur grafts for reconstruction of mandibular defects: An experimental study.", Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (ISI) , 1174-1183 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.joms.2008.12.015

A7. B. Cadir, M. Kurkcu, I.A. Oz, M.E. Benlidayi, "Effects of Vitamin K1 on fluoride induced bone changes in growing rats: A histomorphometric and radiodensitometric study.", Archives of Oral Biology (ISI) , 512-517 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.archoralbio.2009.02.001

A8. O. Erdogan, K.K. Incki, M.E. Benlidayi, G. Seydaoğlu, S. Kelekci, "Dental and radiographic findings as predictors of osteoporosis in postmenopausal women.", Geriatrics and Gerontology International (ISI) , 155-164 pp., 2009 , DOI: 10.1111/j.1447-0594.2009.00518.x

A9. M. E. Benlidayi, A. Gaggl, H. Bürger, C. Brandner, M. Kurkcu, H. Unlugenc, "Comparative study of the osseointegration of dental implants after different bone augmentation techniques: Vascularized femur flap, non-vascularized femur graft and mandibular bone graft.", Clinical Oral Implants Research (ISI) , 594-599 pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.1600-0501.2010.02013.x.

A10. G. Dergin, M. Aktas, B. Gursoy, M. Kurkcu, Y. Devecioglu, E. Benlidayi, "Direct current electric stimulation in implant osseointegration: An experimental animal study with sheep", Journal of Oral Implantology (ISI) , 2012 , DOI: http://dx.doi.org/10.1563/AAID-JOI-D-10-00172

A11. M.E. Benlidayi, U. Tatli, M. Kurkcu, A. Uzel, H. Oztunc, "Comparison of bovine-derived hydroxyapatite and autogenous bone for secondary alveolar bone grafting in patients with alveolar clefts", Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (ISI) , e95-e102 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.joms.2011.08.041

A12. N. Ghazali, M.E. Benlidayi, N. Abizadeh, R.P. Bentley, "Leonard buttons: A reliable method of intraoperative intermaxillary fixation in bilateral mandibular fractures", Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (ISI) , 1131-1138 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.joms.2011.10.024

A13. M. Kurkcu, M.E. Benlidayi, B. Cam, Y. Sertdemir, "Anorganic bovine-derived hydroxyapatite versus β-tricalcium phosphate in sinus augmentation. A comparative histomorphometric study", Journal of Oral Implantology (ISI) , 2012, Sep;38 Spec No:519-526 DOI: http://dx.doi.org/10.1563/AAID-JOI-D-11-00061.1

A14. Yaman F, Ağaçayak S, Atilgan S, Benlidayi E, Ucan MC, Erol B, Kaya B, Gunay A, Guven S. Effects of systemic zoledronic Acid administration on osseointegration of hydroxyapatite-coated and resorbable blast material surface implants in rabbit models. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Nov-Dec;27(6):1443-7.

A15. Tatli U, Ustün Y, Kürkçü M, Benlidayı ME. Effects of zoledronic acid on physiologic bone remodeling of condylar part of TMJ: a radiologic and histomorphometric examination in rabbits. Scientific World Journal. 2014 Jan 21;2014:649026. doi: 10.1155/2014/649026. eCollection 2014.

A16. M.E. Benlidayi, A. Gaggl, H. Buerger, O.E. Kahraman, L. Sencar, C. Brandtner, M. Kurkcu, S. Polat, F. Borumandi. Comparative study of the osseous healing process following three different techniques of bone augmentation in the mandible: an experimental study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014 Nov;43(11):1404-10. DOI: 10.1016/j.ijom.2014.07.004

A17. O. Keceli, I. Coskun Benlidayi, M.E. Benlidayi, O. Erdogan. An uncommon disorder with multiple skeletal anomalies: Gorlin-Goltz syndrome. The Turkish Journal of Pediatrics 2014; 56: 434-436.

A18. Erdogan O, Uçar Y, Tatlı U, Sert M, Benlidayı ME, Evlice B. A clinical prospective study on alveolar bone augmentation and dental implant success in patients with type 2 diabetes. Clin Oral Implants Res. 2015 Nov;26(11):1267-75. doi: 10.1111/clr.12450.

A19. Gormez U, Kurkcu M, Benlidayi ME, Ulubayram K, Sertdemir Y, Daglioglu K. Effects of bovine lactoferrin in surgically created bone defects on bone regeneration around implants. Journal of Oral Science, Vol. 57, No. 1, 7-15, 2015.

A.20. Şimşek S, Özeç İ, Kürkçü M, Benlidayı E. Histomorphometric Evaluation of Bone Formation in Peri-Implant Defects Treated With Different Regeneration Techniques: An Experimental Study in a Rabbit Model. J Oral Maxillofac Surg. 2016 Sep;74(9):1757-64.

A.21. Borumandi F, Higgins JP, Buerger H, Vasilyeva A, Benlidayi ME, Sencar L, Gaggl A. Arterialized Venous Bone Flaps: An Experimental Investigation. Sci Rep. 2016 Aug 25;6:31970.

A.22. Tatli U, Benlidayi ME, Ekren O, Salimov F. Comparison of the effectiveness of three different treatment methods for temporomandibular joint disc displacement without reduction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 May;46(5):603-609.

A.23. Dundar S, Yaman F, Gecor O, Cakmak O, Kirtay M, Yildirim TT, Karaman T, Benlidayi ME. Effects of Local and Systemic Zoledronic Acid Application on Titanium Implant Osseointegration: An Experimental Study Conducted on Two Surface Types. J Craniofac Surg. 2017 Jun;28(4):935-938.

A.24. Caliskan M, Tukel HC, Benlidayi ME, Deniz A. Is it necessary to alter anticoagulation therapy for tooth extraction in patients taking direct oral anticoagulants? Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Nov 1;22 (6):e767-73.

A.25. Benlidayi ME, Tatli U, Salimov F, Tukel HC, Yuksel O. Comparison of autogenous and allograft bone rings in surgically created vertical bone defects around implants in a sheep model. Clin Oral Impl Res. 2018;29:1155– 1162.

A26. Higgins JP, Borumandi F, Bürger HK, Benlidayi ME, Vasilyeva A, Sencar L, Polat S, Gaggl AJ. Nonvascularized cartilage grafts versus vascularized cartilage flaps: Comparison of cartilage quality 6 months after transfer. J Hand Surg Am. 2018;43(2):188.e1-e8.

A27. Benlidayi ME. Ucar Y, Tatli U, Ekren O, Evlice B, Kisa HI, Baksi U. Short implants versus standard implants: Midterm outcomes of a clinical study. Implant Dent 2018;27:95–100. A28. Uzel A, Benlidayı ME, Kürkçü M, Kesiktaş E. The effects of maxillary expansion on late alveolar bone grafting in patients with unilateral cleft lip and palate. J Oral Maxillofac Surg. 2019 Mar;77(3):607-614.

A29. WD Grimm, E Benlidayi, AA Dolgalev, MV Vukovic, T Fritsch. Os- seointegration of Zirconium Dioxide Implants With Microrough Surface To- pography Compared to Titanium Im- plants - A Histological Study on Sheep. Biomed J Sci & Tech Res 16(1)-2019. BJSTR. MS.ID.002796.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


B1. M.E. Benlidayı, M. Kürkçü, "Maksillofasiyal Alanda Distraksiyon Osteogenezis Uygulamaları", Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 13-23 pp., 2004

B2. M. Kürkçü, M.E. Benlidayı, İ.A. Öz, "Dentigerous Cyst As a Complication of Miniplate Fixation. A Case Report", Journal of Marmara University Dental Faculty , 527-529 pp., 2004

B3. Y. Üstün, E. Esen, M.E. Benlidayı, "Gömülü Diş Çekimine Bağlı Geç Dönem Angulus Mandibula Kırığı (Vaka Raporu)", Dişhekimi Bilimsel Dergisi , 18-19 pp., 2004

B4. T. Akova, M.E. Benlidayı, U. Görmez, M. Kürkçü, "Anterior İmplant Uygulamalarında Geçici Kronların Dişeti Estetiği ve İmplant Stabilizasyonuna Etkisi", Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 183-190 pp., 2006

B5. Y. Üstün, M.E. Benlidayı, A. Yıldız, D. Gümürdülü, "Bazal Hücreli Nevüs Sendromu: Olgu Sunumu", Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi , 7-11 pp., 2007

B6. M. Kürkçü, M.E. Benlidayı, "Biyomateryal İçeren Sert Dokulardan Histolojik Kesit Hazırlanmasına İlişkin Yöntem", Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi , 74-78 pp., 2007

B7. C. Kurtoğlu, O. Ekren, M.E. Benlidayı, "Yüz Protezleri: İki Olgu Bildirimi", On Dokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 94-98 pp., 2008

B8. M.E. Benlidayı, M. Kürkçü, İ. Coşkun-Benlidayı, T. Sarpel, "Osteoporotik Bir Hastada Beklenmeyen Tüber Maksilla Kırığı", Dişhekimi Bilimsel Dergisi , 17-19 pp., 2008

B9. O. Ekren, M.E. Benlidayı, S. Karan, "Sendromsuz Bir Oligodonti Olgusunun İnterdisipliner Yaklaşım ile Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 114-118 pp., 2010

B10. M.E. Benlidayı, N. Yıldırım, N. Karataş, Ş. Kurt, S. Toroğlu, "Maksiller Genişletmede Transpalatal Distraktör Uygulaması: Olgu Raporu", Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi , 248-253 pp., 2010

B11. M.E. Benlidayı, Y. Üstün, B. Keleş, H. Öztunç, "Koronoid çıkıntı altında ektopik mandibuler molar: Olgu raporu", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 118-121 pp., 2011

B12. E. Esen, M.E. Benlidayı, İ. Damlar, G. Gönlüşen, "Alt çenede osteoblastoma: Olgu sunumu", Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 99-102 pp., 2011

B13. M.E. Benlidayı, F. Palaz, S. Sıcak, B. Polat, M. Kürkcü, "Odontojenik kistlerin retrospektif olarak incelenmesi", On Dokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 69-74 pp., 2011

B14. M. Kürkcü, M.E. Benlidayı, A.Ş. Yılmaz, M.F. Kuyumcu, T. Özkan, O. Yoldaş, "MTA ve zirkonyum pinlerle yapılan retrograd dolguların apikal sızdırmazlıklarının in vitro olarak değerlendirilmesi", Cumhuriyet Dental Journal , 192-200 pp., 2012 , DOI: doi:10.7126/cdj.2012.1229

B15. U. Tatlı, İ. Damlar, M.E. Benlidayı, Y. Üstün, "Diş çekimi sırasında komplikasyona neden olan risk faktörlerinin etkinliği: kesitsel bir çalışma", Cumhuriyet Dental Journal , 2012;15(4):307-311 DOI: 10.7126/cdj.2012.1273

B16. U. Tatlı U, İ. Damlar, M.E. Benlidayı, Y. Üstün, G. Gürbüz, "Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu", Cumhuriyet Dental Journal , 16(1):50-57;2013.

B17. Tatlı U, Benlidayı ME, Salimov F. Alveoler Yarıkların Onarımında Güncel Yaklaşımlar. Archives Medical Review Journal 23(4):563-574;2014.

B18. İ. Damlar, M.E. Benlidayı, H. Namlı. Maksiller sinüse yer değiştirmiş üçüncü molar diş: Bir olgu sunumu. Dicle Dişhekimliği Dergisi 15(1): 62-65;2014

B19. Tükel HC, Benlidayı ME, Salimov F, Tatlı U. Endoskopik tekniklerin çene cerrahisinde uygulanması. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(2):65-70.

B20. Benlidayı ME, Tükel HC, Salimov F, Tatlı U. Çene cerrahisinde bilgisayar yardımlı cerrahi planlama. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(2):13-7.

B21. Salimov F, Tatlı U, Metin R, Tükel HC, Benlidayı ME. Çene cerrahisinde doku adhezivlerinin kullanımı. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(2):53-6.

B22. Ekren O, Benlidayı ME. Fabrication of implant retained metal-ceramic-composite hybrid dentures. Case report. Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases 2016;2(1):16-21.

B23. Akoğlan M, Benlidayı ME, Tatlı U. Konjenital lateral diş eksikliğinin ortodontik tedavi sonrası hemen yüklenen implant ile tedavisi: Olgu sunumu. 7tepeklinik Dergisi DOI: 10.5505/yeditepe.2016.20592

B24. Özeç İ, Şimşek S, Benlidayı ME, Kürkcü M. Trombosit zengin fibrin ve rifamisinin bir allogreft ile kombinasyonda kemik büyütme üzerindeki etkilerinin tavşan tibiasında eşzamanlı implant yerleştirmesiyle histomorfometrik olarak değerlendirilmesi. Cumhuriyet Dental Journal 2017;20(1):45-52

Doi: 10.7126/cumudj.307301.

B25. Hocaoğlu TP, Gençoğlan S, Arslan M, Benlidayı ME, Kürkçü M. Ratlarda deneysel olarak oluşturulan kritik boyutlu kemik defektlerine uygulanan sığır kaynaklı demineralize kemik greftinin kemik iyileşmesine olan etkisinin otojen, allojenik ve sentetik greftlerle karşılaştırılmasının histomorfometrik olarak incelenmesi. Cumhuriyet Dental Journal: 2018; 21(3)

B26. Tukel HC, Benlidayi ME. Prevelance, treatment and complications of mandibular fractures. Cukurova Med J 2019;44(2):1.